Hierontakoulu Atlaksen vuosi 2017 oli mahtava ja kehitystä nähtiin monella osa-alueella. Opiskelijoiden ja asiakkaiden palaute Hierontakoulusta on systemaattisesti hyvää. Meillä viihdytään! Otamme uuden vuoden vastaan innolla. Alkava yhteistyö Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kanssa tarjoaa opiskeluun liittyviä etuja opiskelijoille ja opettajille.

Meillä on loistava vuosi takana niin hierontakoulun kuin osteopatiakoulun puolella. Joulukuun valmistujaisista lähti taas monta ammattilaista maailmalle; työelämään, yrittäjiksi ja jatko-opintojen pariin.

Teemme jatkuvasti töitä tavoitteemme eteen; Hierontakoulu Atlas haluaa tarjota Suomen laadukkainta hieronnan koulutusta. Uusi yhteistyö Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kanssa antaa meille uusia mahdollisuuksia. Arjessa tavoitteeseen kuljetaan parantamalla opetuksen ja oppimisen laatua sekä mittaamalla sitä jatkuvasti. Keräämme usein palautetta opiskelijoilta ja asiakkailta – palaute on ollut todella positiivista. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa, miten hyvin opetus vastasi odotuksia asteikolla yhdestä kymmeneen (10= ylittänyt selkeästi odotukset) – hierontakoulun opiskelijoiden antama keskiarvo oli 9,3 ja osteopatiakoulun opiskelijoiden 9,0.

Meillä välitetään opiskelijoista ja pyritään siihen, että kaikki kehittyisivät. Atlaksen hieronnan ja osteopatian opettajien toimesta rakennettu ja julkaistu Anatomian alkeet –kirja vastaa opiskelun ja työelämän tarpeisiin. Meillä on kirjan käyttöönoton jälkeen näkynyt selvä parannus opiskelijoiden anatomian tuntemuksessa. Anatomian alkeet –kirjaa on tilattu myös muihin oppilaitoksiin.

Yhteistyö Samiedun kanssa – etuja opiskelijoille

Atlas on jatkossa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston yhteistyökoulu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Atlaksen opiskelijat tulevat olemaan virallisesti Samiedun opiskelijoita. Opiskelu toteutetaan Atlaksen tiloissa laadukkaasti kuten ennenkin. Opettajat, tilat, opiskelukäytänteet ja Kelan opintotukioikeus pysyvät ennallaan.

Yhteistyö tuo opiskelijalle mukanaan konkreettisia hyötyjä. Uusi koulutuksen ja näyttötutkinnon yhteishinta on 2500€ (ennen yhteensä 3880€). Opiskelijat voivat jatkossa hakea aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta.

Muutokset astuvat voimaan heti ja uusi hinta on käytössä tammikuussa aloittavalla ryhmällä, johon haku on parhaillaan käynnissä. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun, jonka aikana vastaamme myös mahdollisiin kysymyksiin ja keskustelemme opintojen sisällöstä.

Otamme alkavan yhteistyön vastaan oikein tyytyväisin mielin. Tästä on hieno jatkaa uuteen vuoteen, tavoitettamme kohti!